Ця Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) зачіпає будь-яку інформацію, яку інтернет-магазин "Ortop", розміщений на сайті ortop.ua, може отримати про Користувача під час його відвідин сайту магазину, його програм та продуктів.

1. ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПОНЯТТЯ
1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі поняття:
1.1.1. «Персональні дані» - будь-яка інформація, яка прямо або побічно відноситься до конкретної фізичної особи (суб'єкту персональних даних).
1.1.2. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія або операція, або сукупність дій або операцій, які виконуються з персональними даними із застосуванням засобів автоматизації або без них, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення, оновлення, зміну, вилучення, використання, передачу, поширення, надання, доступ, знеособлення, блокування, видалення, знищення.
1.1.3. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова для Адміністратора та інших осіб, які отримали доступ до персональних даних, вимога не допускати їх поширення без явної згоди суб'єкта персональних даних або іншого законного представника.
1.1.4. «Адміністрація сайту інтернет-магазину» (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники, керівники сайтом, що діють від імені інтернет-магазина Ortop, що організовують і здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки і склад, які підлягають обробці персональних даних, дії або операції з ними.
1.1.5. «Користувач сайту Інтернет-магазину Ortop» - особа, яка отримує доступ до Сайту через всесвітню мережу Інтернет і використовує Сайт інтернет-магазину Ortop.
1.1.6. «Cookies» - невеликий фрагмент даних у вигляді текстового файлу, що відправляється веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер пересилає веб-серверу як частина HTTP-запиту кожного разу, коли користувач відкриває відповідну сторінку.
1.1.7. «IP-адреса» - унікальний числовий ідентифікатор окремого пристрою в комп'ютерній мережі, що функціонує по протоколу IP.

2. Загальні положення
2.1. Якщо Користувач продовжує користуватися сайтом Інтернет-магазину Ortop, це означає, що він згоден з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки його персональних даних.
2.2. Якщо Користувач не згоден з умовами Політики конфіденційності, йому слід припинити користуватися сайтом Інтернет-магазину.
2.3. Ця Політика конфіденційності застосовується лише до сайту Інтернет-магазину Ortop. Інтернет-магазин не контролює і не несе відповідальності за сторонні інтернет-ресурси, на які Користувач може перейти по посиланнях на сайті інтернет-магазину.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє і не несе відповідальність за достовірність інформації, персональних даних, наданих Користувачем на сайті Інтернет-магазину.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
3.1. Ця Політика конфіденційності зобов'язує Адміністрацію сайту інтернет-магазину Ortop не розголошувати і захищати конфіденційність персональних даних, наданих Користувачем при реєстрації на сайті або при оформленні покупки.
3.2. Користувач надає персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, заповнюючи форму реєстрації на Сайті інтернет-магазину Ortop у відповідному розділі або при оформленні товару і включають в себе наступні дані:
прізвище ім'я по батькові;
контактний номер телефону;
адреса електронної пошти (email);
Місто проживання;
спосіб доставки;
адреса при виборі адресної доставки.
3.3. Інтернет-магазин захищає Дані, які автоматично передаються при перегляді рекламних блоків і відвідувані сторінок, на яких встановлено статистичний скрипт ( «піксель»):
IP адреса;
інформація з cookies;
інформація про браузер або іншу програму, яка забезпечує доступ до показу реклами;
час доступу;
адреса сторінки, де розміщений рекламний блок;
реферер - заголовок запиту клієнта, що містить адресу джерела запиту, за якими Адміністрація інтернет-магазину отримує можливість дізнатися пошукові запити і частоту переходу по ним.
3.3.1. Відключення cookies може обмежити доступність частин сайту Інтернет-магазину, що вимагають авторизації.
3.3.2. Інтернет-магазин збирає статистику про IP-адреси відвідувачів. Дана інформація використовується для визначення та усунення технічних проблем, контролю законності проведених платежів.
3.4. Необхідно надійно зберігати будь-які інші не обумовлені вище персональні дані (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і т. д.); також їх заборонено поширювати, за винятком випадків, передбачених у пунктах 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ персональних даних КОРИСТУВАЧА
4.1. Адміністрація сайту може використовувати Персональні дані Користувача в наступних цілях:
4.1.1. Ідентифікація Користувача, що зареєструвався на сайті Інтернет-магазину, для оформлення замовлення і (або) укладення Договору купівлі-продажу товару з Інтернет-магазином Ortop.
4.1.2. Надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів Сайту інтернет-магазину.
4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи відправку повідомлень, запитів щодо користування Сайтом інтернет-магазину, надання послуг, обробки заявок і запитів від Користувача.
4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки та запобігання шахрайству.
4.1.5. Підтвердження достовірності та повноти наданих Користувачем персональних даних.
4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.
4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту інтернет-магазину про стан Замовлення.
4.1.8. Обробка і отримання платежів.
4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем з використанням сайту інтернет-магазину.
4.1.10. Розсилка Користувачеві, з його згоди, новинок продукції, оновлення асортименту товарів, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та іншої інформації від імені Інтернет-магазину або від імені його партнерів.
4.1.11. Здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача.
4.1.12. Забезпечення Користувачеві доступу на сайти або сервіси партнерів Інтернет-магазину з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
5.1. Персональні дані Користувача обробляються без обмеження за часом, будь-яким законним способом, включаючи інформаційні системи і засоби автоматизації.
5.2. Користувач погоджується, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема службам доставки, операторам поштового зв'язку, виключно з метою виконання оформленого на Сайті інтернет-магазину Ortop замовлення Користувача, включаючи доставку Товару.
5.3. Персональні дані Користувача можуть передаватися уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. При втраті або несанкціонованому розголошенні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про це.
5.5. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів щодо захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.
5.6. Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає всіх необхідних заходів щодо запобігання збиткам або інших негативних наслідків втрати або розголошення персональних даних Користувача.

6. Зобов'язання сторін
6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати персональні дані, необхідні для користування Сайтом інтернет-магазину Ortop.
6.1.2. Оновити, доповнити надані персональні дані в разі їх зміни.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отримані дані виключно для цілей і завдань, зазначених в пункті 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Зберігати конфіденційні дані в таємниці, не розголошувати їх без попередньої письмової згоди Користувача. Також забороняється продавати, обмінювати, публікувати або розголошувати персональні дані Користувача будь-якими іншими можливими способами, за винятком пунктів 5.2. і 5.3. цієї Політики конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача, які типові і широко використовуються для захисту такого роду даних.
6.2.4. У разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій блокувати на час перевірки персональні дані, що стосуються окремого Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб'єктів персональних даних.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
7.1. Порушивши свої зобов'язання Адміністрація сайту несе відповідальність за шкоду і збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених пунктами 5.2., 5.3. і 7.2. цієї Політики конфіденційності.
7.2. У разі втрати або розголошення персональних даних Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ці дані:
7.2.1. Стали публічним надбанням до їх втрати або розголошення.
7.2.2. Були отримані від третьої сторони до моменту отримання Адміністрацією сайту.
7.2.3. Було розголошено за згодою Користувача.

8. Вирішення спорів
8.1. Перш ніж подати судовий позов у ​​спорах, що виникають між Користувачем сайту Інтернет-магазину Ortop і Адміністрацією сайту, сторони зобов'язані пред'явити письмову претензію - пропозиція про добровільне врегулювання спору.
8.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника про результати її розгляду.
8.3. Якщо така домовленість не була досягнута, суперечка передається на розгляд до судового органу відповідно до чинного законодавства України.
8.4. Ця Політика конфіденційності та відносини між Користувачем і Адміністрацією сайту регулюється чинним законодавством України.

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ
9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в цю Політику конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. Оновлена ​​Політика конфіденційності вступає в силу відразу після її розміщення на Сайті інтернет-магазину Ortop, якщо не передбачені інші умови.
9.3. Всі пропозиції або питання по цій Політиці конфіденційності слід надсилати на адресу електронної пошти [email protected].
9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою https://ortop.ua/ua/polzovatelskoe-soglashenie/